Wat wilt u uitstralen met uw website? De vormgeving is belangrijk voor uw imago en het rendement van de website. Oscin verzorgt de conceptontwikkeling van uw website. Door onze jarenlange ervaring weten we wat wel werkt en wat niet. Daarbij letten we op de lay-out, psychologische factoren en usability, oftewel gebruiksvriendelijkheid. Ook kijken we hoe de website wordt weergegeven op tablet en smartphone. Samen met u maken we een voorbeeld (‘mock-up’) van de te realiseren website die uw imago versterkt en het maximale rendement oplevert.